Quilon Malayalam is a text face designed according to traditional Malayalam-script patterns. Its characters are round and include visible stroke contrast; indeed, the play of thicks and thins along lines of text set with in the family creates an even colour that is invaluable for readability. As the weights progress throughout the Quilon Malayalam family, the stroke contrast used increases dramatically. For text set in the Regular weight, the Semibold weight may be the best choice to use for emphasising individual words; the family’s Bold weight is best reserved for headlines.

Family Name Quilon Malayalam
Designer(s) Jonny Pinhorn
Release Date June 1, 2015
Available Style Regular, Medium, Semibold, Bold
Classification Serif
Supported Languages Malayalam

Want to try this font family?

You can request a free trial (Professionals) or an educational license (students) by submitting your details below. Once approved, we’ll send you the fonts by Email.

Professional Trial Licenses are valid upto 15 days. You will be notified (via email) prior to the License's expiration. These fonts can be used only for testing in potential projects or in non-commercial work. To use these fonts for commercial projects, the appropriate license must be purchased.

Select file
Drag and Drop
0%

Trial licenses are valid for the period of your educational career with the mentioned institution. You will be notified (via email) prior to the License's expiration These fonts can be used for Educational/non-commercial work only.

Quilon Malayalam
200 pts
200 pts
Go to
അവിയല്
40 pts
40 pts
Go to
പ്രദക്ഷിണ വഴിയിൽ പടിഞ്ഞാറ് , തെക്ക്, വടക്ക് ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് പന്തൽ ഉള്ളത്. പാറമേക്കാവിന് മണികണ്ഠനാലിൽ ഒരു പന്തലേയുള്ളുവെങ്കിൽ തിരുവമ്പാടിക്ക് നടുവിലാലും നായ്ക്കനാലിലും പന്തലുകളുണ്ട്.
16 pts
16 pts
Go to
ആനകളെ അണിനിരത്തിയുള്ള പാറമേക്കാവ്, തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മേള, പഞ്ചവാദ്യ ഘോഷങ്ങളും ആനപ്പുറത്തെ കുടമാറ്റം, പുലരുന്നതിനു മുമ്പുള്ള വെടിക്കട്ട് എന്നിവ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളാണ്. തിരുവമ്പാടി ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പ് ബ്രഹ്മസ്വം മഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പുറപ്പാട് എഴുന്നള്ളത്ത്, മഠത്തിൽ നിന്ന് പഞ്ചവാദ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള മഠത്തിൽ വരവ് എഴുന്നള്ളത്ത്, ഉച്ചക്ക് പാറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൂരപ്പുറപ്പാട്, അതിനോടനുബന്ധിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യം വരുന്ന ചെമ്പട മേളം, ഇലഞ്ഞിത്തറമേളം, തെക്കോട്ടിറക്കം, പാറമേക്കാവ്, തിരുവമ്പാടി വിഭാഗങ്ങളുടെ പരസ്പരമുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച, കുടമാറ്റം, സന്ധ്യാ സമയത്തെ ചെറിയ വെടിക്കെട്ട്, രാത്രിയിലെ പഞ്ചവാദ്യം, പുലർച്ചെയുള്ള പ്രധാന വെടിക്കെട്ട്‌, പിറ്റേന്നു നടക്കുന്ന പകൽപ്പൂരം, പകൽപ്പൂരത്തിന് ശേഷമുള്ള വെടിക്കെട്ട്, ഉപചാരം ചൊല്ലിപ്പിരിയൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ.
I’m looking for a font for
Indian Type Foundry © 2016